Protecție date cu caracter personal

6.1 Prezenta comunicare referitoare la protecția datelor cu caracter personal se referă doar la magazinul online www.mardosport.ro al societății SKI MOUNTAINS s. r. o. care, în scopurile prezentei comunicări, este administratorul datelor cu caracter personal (denumit în continuare "administrator") ale persoanelor vizate.

6.2 Persoana vizată în legătură cu datele cu caracter personal este utilizatorul magazinului online www.mardosport.ro care a completat și a expediat comanda în acest magazin online sau care a încheiat contractul cu administratorul.

6.3 În cazul stocării datelor cu caracter personal, administratorul respectă Legea nr. 18/2018 Culegere privind protecția datelor cu caracter personal și normele conexe care sunt, în primul rând, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - General Data Protection Regulation - GDPR).

6.4 Administratorul strânge unele date cu caracter personal de nivel inferior stabilite care sunt indispensabile, în primul rând, pentru realizarea drepturilor și obligațiilor decurgând din comenzile și contractele de vânzare-cumpărare constituite în cadrul operării magazinului online pe adresa www.mardosport.ro sau pentru dezvoltarea serviciilor ofertate și perfecționarea posibilității de control a acestui magazin online, simplificarea procesului de efectuare cumpărături etc.

6.5 Administratorul prelucrează datele cu caracter personal în formă electronică în modalitate automată sau în formă tipărită în modalitate neautomatizată.

6.6 Administratorul nu strânge niciun fel de date sensibile și nici date cu caracter personal referitoare la bunuri și situația materială, naționalitatea, originea rasială sau etnică, atitudini politice, apartenența la partide politice, convingeri religioase, starea de sănătate, orientare sexuală etc.

6.7 Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt administrate de către administrator ca indispensabile pentru realizarea drepturilor și obligațiilor decurgând pentru administrator din comenzi și contracte de vânzare-cumpărare cu precizarea că, clientul sau a doua parte contractantă este persoana vizată. Aceasta se întâmplă în baza art. 6.1.b) și 6.1.c) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), care permite derularea contractului de către administrator și utilizarea serviciilor de către persoanele vizate, fiind vorba de acordul de tipul OPT-OUT, eventual acordul special cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, acordat în cadrul formularului magazinului online www.mardosport.ro.

Persoana vizată, prin acordarea consimțământului special la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing și instruită referitor la prelucrarea legală, declară că este conștientă de drepturile sale, mai ales referitor la:

 • Dreptul de a solicita de la administrator accesul la datele sale cu caracter personal

 • Dreptul de a solicita corectarea datelor sale cu caracter personal în cazul în care acestea sunt inexacte sau incorecte

 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor sale cu caracter personal în cazul restricționării prelucrării acestora

 • Dreptul de a formula obiecții împotriva prelucrării datelor sale cu caracter personal

 • Dreptul la portabilitatea datelor sale cu caracter personal

 • Dreptul de a revoca oricând consimțământul acordat, însă prin aceasta nu se va aduce atingere legalității prelucrării bazate pe consimțământul acordat înainte de revocarea acestuia

 • Dreptul de a introduce plângere împotriva prelucrării datelor cu caracter personal de către administrator la autoritatea de supraveghere care este Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal

6.8 Administratorul este în drept să modifice politica sa în domeniul protecției datelor cu caracter personal în așa fel, încât aceasta să reflecte atitudinea curentă față de protecția datelor cu caracter personal. În cazul unei astfel de modificări, persoana vizată va fi informată despre aceasta, de exemplu, prin publicare în cadrul termenilor și condițiilor magazinului online www.mardosport.ro.

6.9 Toate datele cu caracter personal sunt obținute de către administrator de la persoanele vizate pe bază de voluntariat, cu excepția datelor necesare pentru dovedirea evidenței fiscale și contabile de către administrator către organele puterii publice sau pentru îndeplinirea obligațiilor.

6.10 Persoana vizată poate solicita ștergerea, modificarea sau corectarea datelor cu caracter personal sau revocarea acordului cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing de către administrator prin intermediul unui e-mail trimis pe adresa info@mardosport.ro.

6.11 Administratorul strânge datele doar în baza motivului legal, datele necesare pentru realizarea drepturilor și obligațiilor decurgând din comenzi și contractele încheiate cu clientul și persoana vizată în cadrul magazinului online www.mardosport.ro. Este vorba de următoarele date cu caracter personal care sunt necesare pentru realizarea raporturilor de afaceri și ținerea evidenței legale:

 • Prenumele și numele de familie (în cazul unei firme, și denumirea acesteia, nr. de identificare și CIF)

 • Adresa de domiciliu/datele pentru facturare

 • Adresa de livrare

 • Adresa de e-mail

 • Numărul de telefon

Alte date sau pentru alte scopuri decât pentru scopul legal nu sunt colectate de către administrator. În cazul în care administratorul ar strânge astfel de date, acest lucru are loc în baza acordului din partea persoanelor vizate (de exemplu, consimțământul special la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing acordat în cadrul formularului de comandă al magazinului online www.mardosport.ro).

6.12 Administratorul se obligă să nu furnizeze către terți datele cu caracter personal publicate menționate la alineatul precedent (cu excepția operatorilor de date cu caracter personal contractuali) nici pentru oferta comercială care nu are legătură cu magazinul online www.mardosport.ro, fără acordul persoanei vizate. De asemenea, administratorul se obligă ca, la dorința persoanei vizate și fără specificarea motivului, să șteargă datele cu caracter personal ale acestei persoane din baza de date, dar cu excepția acelora care au legătură cu obligația de identificare a clientului având în vedere legislația fiscală și a acelora care, în momentul ștergerii, se află în bazele de date de rezervă asigurate ale administratorului.