Termeni și condiții de comercializare

1. Date generale
2. Plasare comandă produse
3. Expediere produse, compensare pagube
4. Preluare personală produse
5. Abandonare contract, condiții de reclamație
6. Protecție date cu caracter personal
7. Cookies
8. Prevederi finale
9. Soluționare alternativă litigii

 

1. DATE GENERALE

Adresa sediului firmei (nu a sucursalei):

www.mardosport.ro

SKI MOUNTAINS s. r. o.
Budimír 7
04443 Budimír
Slovacia
Emailinfo@mardosport.ro
NR. DE IDENTIFICARE: 54 016 789
CIF: SK2121555414

Margin scheme – Second-hand goods.

Relația bancară:

EURO IBAN: SK1083300000002502047983 (cont EURO FIO banka a.s. )
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX


2. PLASARE COMANDĂ PRODUSE 

Lista produselor de pe site-ul www.mardosport.ro este catalogul produselor livrate în mod normal. Furnizorul nu garantează disponibilitatea imediată a tuturor produselor. Disponibilitatea produselor va fi întotdeauna confirmată în baza cererii de ofertă.

Pentru plasarea comenzii, clientul alege produsul, completează corect formularul de comandă și expediază comanda. Comanda expediată pentru produs este proiectul de contract pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare. În continuare, comanda servește pentru rezervarea produselor.

Prețurile produselor pot fi verificate de către client la fiecare poziție de produs. Înainte de expedierea comenzii se va calcula prețul total pentru produse, inclusiv taxele conexe iar clientul va fi invitat să le avizeze.

Anularea comenzii 
Clientul și furnizorul pot anula comanda clientului fără a preciza vreun motiv doar până în momentul confirmării comenzii de către furnizor. În cazul în care clientul anulează comanda după ce aceasta a fost creată, vânzătorul își rezervă dreptul la compensare pentru mărfuri în ceea ce privește costurile asociate cu pregătirea comenzii și cu expedierea mărfurilor. Inclusiv comisioane pentru tranzacțiile PayPal sau STRIPE.

În cazul în care furnizorul anulează comanda, de regulă specifică motivul pentru care nu este posibilă confirmarea comenzii.

 

3. EXPEDIERE PRODUSE 

În cazul produselor care urmează a-i fi expediate clientului prin poștă sau serviciul de vânzare prin corespondență, pentru încheierea propriu-zisă a contractului de vânzare-cumpărare se cere confirmarea fermă a comenzii de către furnizor. 
Prin confirmarea fermă a comenzii nu se generează automat confirmarea electronică privind primirea comenzii în sistemul electronic al furnizorului, dar este vorba de confirmarea trimisă electronic marcată ca ”confirmare finală comandă” sau confirmarea telefonică a comenzii de către furnizor, când furnizorul și clientul își confirmă reciproc conținutul comenzii, în majoritatea cazurilor, tipul produselor, numărul de bucăți, când furnizorul și clientul își confirmă conținutul comenzii, mai ales tipul produselor, numărul de bucăți, prețul produselor și al transportului, modalitatea și termenul de livrare. În momentul confirmării este încheiat contractul de vânzare-cumpărare. 
Prevederile prezentului articol se referă doar la contractele de vânzare-cumpărare încheiate pentru cazul vânzării prin comandă prin poștă, însă nu pentru preluarea personală a produselor.

Termenul de livrare 
În funcție de disponibilitate și posibilitățile de operare ale furnizorului, produsele comandate vor fi livrate într-un termen cât mai scurt prin poștă sau printr-o altă companie de transport, de regulă în termen de 1-10 zile lucrătoare de la confirmarea fermă a comenzii. În cazul unor tipuri neobișnuite de produse, termenul de livrare este de regulă mai lung, însă clientul este informat la timp despre eventuala prelungire a termenului de livrare. 
Produsele se consideră a fi livrate pe adresa pe care clientul a specificat-o în cadrul comenzii.

Modalitatea de transport 
Transportul la adresa stabilită este asigurat de către furnizor. Cheltuielile cu transportul produselor diferă în funcție de modalitatea de transport aleasă. Modalitatea concretă de livrare și-o alege clientul însuși, lista de prețuri curentă fiind specificată pe site-ul www.mardosport.ro în secția "coșul", sau poate fi solicitată la secția operare a furnizorului în formă scrisă.

Modalitatea de achitare a prețului pentru produse 
Clientul are câteva posibilități să plătească prețul de vânzare-cumpărare pentru produse. Produsele pot fi achitate integral personal la secția operare a furnizorului, prin ramburs la locul de vânzare a produselor prin intermediul serviciului de comenzi prin poștă sau virarea prețului de vânzare-cumpărare în contul furnizorului cu simbolul variabil aferent care identifică plata.

Coletul cu produsele conține întotdeauna și actul fiscal. Instalarea produselor și nici montajul nu sunt parte componentă a contractului de vânzare-cumpărare.

Preluarea produselor 
Clientul este obligat să verifice produsele imediat la preluare. În cazul în care constată o deteriorare mecanică a ambalajului produsului, în prezența angajatului companiei de transport, clientul este obligat să verifice starea produsului și, în cazul unei deteriorări, trebuie să întocmească o înregistrare privind deteriorarea coletului și să ceară confirmarea acestui fapt de către angajatul companiei de transport.

Prin semnarea bonului de livrare, clientul este de acord cu preluarea produselor și confirmă că acestea au ajuns nedeteriorate din punct de vedere mecanic. Reclamațiile ulterioare cauzate în cadrul transportului nu vor putea fi luate în acest caz în considerare și vor fi respinse.

În cazul în care clientul obține din greșeală o livrare eronată, este obligat să trimită produsele înapoi. In acest caz i se ramburseaza costurile de transport, dar in limita sumei pe care a platit-o pentru livrare la comanda.

Comunicarea între client și furnizor 
Comunicarea suplimentară între furnizor și client are loc, în primul rând, prin poștă electronică, dacă părțile contractante nu convin altceva.

Compensarea pagubelor în cazul nepreluării produselor
Vânzătorul are dreptul la compensarea pagubelor (potrivit prevederilor art. 420 și următoarele din Codul civil) în cazul în care cumpărătorul a comandat produsele pe care nu le-a anulat, respectiv nu a abandonat contractul și simultan nu a preluat de la compania de transport produsele sau, în urma somației vânzătorului, în cazul alegerii modalității de preluare personală a produselor, nu și-a preluat produsele în cadrul termenului stabilit pentru preluare. Prin aceasta cumpărătorul a încălcat obligația sa specificată la art. III care stabilește că, cumpărătorul este obligat să preia produsele comandate.

Vânzătorul își rezervă dreptul la compensarea pagubelor cauzate prin nepreluarea produselor în sensul cheltuielilor legate de pregătirea și expedierea produselor. Include comisioane pentru tranzacțiile PayPal sau STRIPE.

 

4. PRELUARE PERSONALĂ PRODUSE 

În cazul în care clientul comandă produsele prin internet și le preia personal, furnizorul doar confirmă că produsele sunt rezervate pentru client în cadrul secției operare a furnizorului.

Produsele îi sunt rezervate clientului în cadrul secției operare a furnizorului pe o perioadă de 24 de ore de la plasarea comenzii, respectiv dacă nu se convine preluarea într-un alt fel. Clientul are dreptul să verifice produsele în cadrul operării furnizorului înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

În cazul preluării personale a produselor în cadrul secției operare a furnizorului, contractul de vânzare-cumpărare se consideră încheiat abia după achitarea prețului de vânzare-cumpărare integral și preluarea produselor de către client.

 

5. ABANDONARE CONTRACT 

Dreptul clientului la abandonare 
Clientul este în drept să abandoneze contractul în cazul în care furnizorul nu îndeplinește condițiile convenite.

În baza Legii nr. 102/2014 Culegere de legi, privind protecția consumatorului, în cazul vânzării produselor sau al furnizării serviciilor în baza contractului încheiat la distanță sau a contractului încheiat în afara spațiilor întreprinderii și privind modificarea și completarea unor legi (denumită în continuare „Legea“), potrivit prevederilor art. 7 și următoarele, consumatorul are dreptul să abandoneze contractul de vânzare-cumpărare în termen de 14 zile calendaristice de la preluarea produselor. După notificarea de abandonare a contractului, consumatorul este obligat să trimită sau să remită personal obiectul contractului pe care l-a abandonat împreună cu toată documentația – de exemplu, factura în original, instrucțiunile de utilizare și alte documente legate de produse care i-au fost remise împreună cu produsele, cel târziu însă în termen de 14 zile calendaristice de la data abandonării contractului.

Dreptul la abandonare potrivit tezei precedente nu se referă la clienții care au cumpărat produsele personal la punctul de preluare al E-shopului: www.mardosport.ro

În cazul în care, împreună cu produsele, cumpărătorului i-a fost furnizat și un cadou sau un alt tip de bonus, contractul de donație între vânzător și cumpărător este încheiat cu condiția de reziliere că, în cazul în care consumatorul abandonează contractul de vânzare-cumpărare sau returnează o parte din produse, datorită căreia are loc reducerea prețului total al comenzii sub limita care îi dă consumatorului dreptul la obținerea de bonusuri și cadouri, contractul de donație, referitor la un astfel de cadou, pierde valabilitatea și cumpărătorul este obligat să-i restituie cumpărătorului, împreună cu produsele, și cadoul obținut.

Dreptul furnizorului la abandonare 
Furnizorul este în drept să abandoneze contractul doar începând cu momentul expedierii produselor, și anume doar în cazul în care produsele nu sunt disponibile sau când s-a schimbat semnificativ prețul produselor. Însă înainte de abandonarea contractului, furnizorul este întotdeauna obligat să contacteze clientul în scopul înțelegerii referitoare la procedura de urmat.

Procedura în cazul abandonării contractului 
Având în vedere faptul că, în cazul abandonării, contractul se reziliază de la început, furnizorul îi restituie sau în compensează clientului toate prestațiile primite. În cazul în care clientul anulează comanda după ce aceasta a fost creată, vânzătorul își rezervă dreptul la compensare pentru mărfuri în ceea ce privește costurile asociate cu pregătirea comenzii și cu expedierea mărfurilor. Inclusiv comisioane pentru tranzacțiile PayPal sau STRIPE.

Clientul poate abandona contractul prin faptul că îi comunică furnizorului acest fapt, și anume electronic pe adresa de e-mail info@mardosport.ro sau în scris la secția operare a furnizorului. În cazul abandonării contractului este necesară specificarea numărului comenzii, simbolul variabil și data cumpărării, fiind necesară și prezentarea bonului fiscal original de cumpărare produse.

FORMULAR pentru descărcare AICI (click pentru descărcare)

În cazul în care clientul a obținut deja produsele și le-a preluat, trimite produsele înapoi la secția operare a furnizorului unde, fără întârziere inutilă, furnizorul examinează starea produselor returnate.

În cazul în care produsele returnate către furnizor se află într-o altă stare, diferită de cea în care au fost livrate și sunt necesare cheltuieli cu aducerea produselor la starea inițială, precum și în cazul în care la produse au fost cauzate pagube (mai ales deteriorarea, uzura vizibilă), furnizorul își rezervă dreptul la examinarea produselor și formularea propunerii de reducere a valorii de returnare a produselor în sensul aducerii produselor la starea inițială.

Prețul de vânzare-cumpărare sau o parte din aceasta îi va fi plătit clientului într-un termen cât mai scurt posibil, însă cel târziu în termen de 14 zile după returnarea produselor. Vânzătorul controlează și testează produsele returnate.

PRODUSELE PENTRU SCHIMB/RETURNARE/ RECLAMAȚIE trebuie să le trimiteți prin CURIER.
Coletele trimise prin poștă nu le preluăm și nu ne vom ocupa de ele.

Costurile de retur sunt plătite de client, inclusiv taxele de tranzacție PayPal sau Stripe.

Banii i se plătesc consumatorului prin modalitatea prin care au fost achitate produsele, respectiv și
printr-o altă modalitate, dacă părțile contractante au convenit acest lucru.

Adresa pentru livrare, aceasta este valabilă și pentru înlocuirea produselor, returnarea sau reclamația acestora:

www.mardosport.ro , Budimír 7 , 04443 Budimír, Slovacia.

Să nu uitați să puneți în colet formularul pentru abandonarea contractului, bonul original împreună cu numărul de cont în care doriți să vi se restituie mijloacele bănești.

Ambalarea coletelor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. Bunurile care urmează să fie trimise pentru reparație sau înlocuire trebuie trimise în ambalajul original folosind material de umplere.
2. Fiecare articol, chiar dacă este dificil de împachetat, trebuie să fie ambalat puternic.
3. Cutiile trebuie sigilate cu bandă adezivă pe fiecare parte. Dacă este posibil, utilizarea de bandă adezivă.
4. Plicul care conține scrisoarea de trăsură sau etichetele care indică mărfuri fragile, ramburs sau alte marcaje speciale trebuie să fie aplicate pe cea mai mare suprafață a coletului.
5. Coletul de mărfuri trebuie să fie ambalat astfel încât mărfurile individuale din colet să nu se miște.
6. Pe fundul cutiei trebuie așezat un strat de material de amortizare pentru a spori protecția mărfurilor în timpul transportului.
7. Golurile rămase trebuie umplute și un alt strat de material de amortizare este plasat deasupra.
8. Nu trebuie să existe denivelări sau părți proeminente pe suprafață.
9. Părțile lungi sau ascuțite sau ascuțite ale mărfurilor nu trebuie să iasă din colet.
10. Este necesar să se utilizeze în mod optim spațiul din cutie (adică să se umple spațiul liber dintre marfă și peretele cutiei) și să se utilizeze material de ambalare de înaltă calitate, adecvat dimensional pentru a asigura protecția mărfurilor.
11. Pe lângă filmul termocontractabil, mărfurile greu de ambalat de formă specială trebuie protejate cu alt material de ambalare.

Nu acceptăm mărfuri ambalate în alt mod. 


GARANȚIA, CONDIȚII PENTRU RECLAMAȚIE ȘI REGULAMENTUL RECLAMAȚIILOR 

5.1 Răspunderea pentru defectele produselor se supune prevederilor art. 622 și art. 623 din Codul civil. Vânzătorul soluționează reclamațiile consumatorilor în conformitate cu reglementările juridice ale Republicii Slovace, mai ales cu Legea nr. 250/2007 Culegere de legi, varianta în vigoare, Codul civil al Republicii Slovace și reglementările juridice în vigoare.

5.2 În cazul tuturor produselor cumpărate în baza raporturilor de jurisdicție civilă, perioada de garanție este în conformitate cu reglementările juridice ale Republicii Slovace, dacă reglementările juridice ale Republicii Slovace nu stabilesc o perioadă mai scurtă pentru anumite tipuri de produse. Perioada de garanție începe să curgă începând cu ziua preluării produselor de către cumpărător.

5.3 Perioada de garanție este valabilă și pentru materialul de consum a cărui durata de viață sau posibilitatea de utilizare este limitată într-un alt fel prin reglementări sau norme juridice.

5.4 Garanția nu acoperă defectele și deteriorările apărute în legătură cu uzura obișnuită, acțiunea cumpărătorului sau a unui terț după preluarea produselor de către cumpărător, manipularea necalificată sau nemenajantă, solicitarea excesivă, deteriorarea sau uzura mecanică, utilizarea produselor în contradicție cu instrucțiunile de utilizare sau scopul de utilizare, nerespectarea regulilor de utilizare, mentenanță sau depozitare, în cursul catastrofelor naturale, montajul sau instalația necalificată, ca urmare a omisiunii de a asigura mentenanța și service-ul periodic (dacă acestea sunt stabilite în cadrul manualului de utilizare) al produselor (schi, clăpari de schi, legături).

5.5 Cumpărătorului îi încetează garanția și în cazul în care este înlăturat sigiliul produselor sau clientul însuși execută o intervenție la produse.

5.6 Cumpărătorul își poate exercita dreptul la reclamație:
- personal pe adresa 
www.mardosport.ro , Budimír 7 , 04443 Budimír, Slovacia, prin prezentarea produselor și a bonului de cumpărare
- prin expedierea produselor împreună cu alte documente (mai ales a bonului de cumpărare) pe adresa 
www.mardosport.ro , Budimír 7 , 04443 Budimír, Slovacia, prin curier și nu cu plata cu ramburs! La produse trebuie atașată copia bonului de cumpărare (factura) și se recomandă și atașarea formularului completat Formular de reclamație. 

PRODUSELE PENTRU SCHIMB/RETURNARE/ RECLAMAȚIE trebuie să le trimiteți prin CURIER.
Coletele trimise prin poștă nu le preluăm și nu ne vom ocupa de ele.

5.7 La produsele reclamate, cumpărătorul trebuie să atașeze actul de cumpărare original sau în copie și să specifice detaliat defectele și modalitatea în care se manifestă defectul în exterior. Produsele trebuie să fie remise curate și împreună cu accesoriile livrate împreună cu produsele.

5.8 În cazul exercitării reclamației, vânzătorul îi emite consumatorului o adeverință. În cazul în care reclamația este exercitată prin intermediul comunicării la distanță, vânzătorul trebuie să-i remită consumatorului adeverința privind exercitarea reclamației cel târziu împreună cu actul privind soluționarea reclamației. Adeverința privind exercitarea reclamației nu trebuie să fie comunicată în cazul în care consumatorul are posibilitatea să dovedească exercitarea reclamației într-un alt fel. Examinarea reclamației fără prezentarea produselor nu este posibilă.

5.9 În cazul în care este vorba de un defect care se poate remedia, cumpărătorul are dreptul la remedierea gratuită, oportună și reglementară a acestuia. Vânzătorul este obligat să remedieze defectul fără întârziere inutilă. În loc de remedierea defectului, cumpărătorul poate solicita înlocuirea produsului sau, dacă defectul se referă doar la o parte a produsului, înlocuirea componentei, dacă cumpărătorului nu i se nasc cheltuieli neadecvate având în vedere prețul produselor sau gravitatea defectului. În loc de remedierea defectului, vânzătorul poate înlocui obiectul defect cu altul perfect, dacă acest lucru nu îi cauzează cumpărătorului dificultăți serioase. În cazul în care este vorba de un defect care nu poate fi remediat și care împiedică utilizarea reglementară a obiectului ca și cum ar fi fără defect, cumpărătorul are dreptul la înlocuirea obiectului sau are dreptul la abandonarea contractului. Aceleași drepturi i se cuvin cumpărătorului în cazul în care este vorba de defectul remediat, dar din cauza apariției repetate a defectului după reparație sau din cauza unui număr mai mare de defecte, cumpărătorul nu poate utiliza reglementar acel obiect. În cazul altor defecte imposibil de remediat, cumpărătorul are dreptul la reducerea adecvată a prețului produsului.

5.10 Referitor la soluționarea reclamației, vânzătorul emite, cel târziu în termen de 30 de zile de la exercitarea reclamației, un act potrivit Legii privind protecția consumatorului și reglementărilor juridice. Cumpărătorul înțelege și este de acord cu faptul că actul privind exercitarea reclamației și soluționarea reclamației poate fi remis către cumpărător și prin e-mail pe adresa de contact furnizată. În urma finalizării acțiunii de reclamație, precum și în baza somației cumpărătorului trimise prin e-mail, mesaj sms sau într-o altă modalitate adecvată, cumpărătorul este obligat ca, în termen de 15 zile, să preia de la vânzător produsele reclamate, dacă reclamația a fost soluționată prin reparație, reducere de preț, înlocuire produs (produs nou) sau respingerea reclamației.

5.11 În cazul în care cumpărătorul nu preia produsul în termen de 30 de zile după soluționarea reclamației sau 30 de zile de la remiterea repetată a produsului către cumpărător sau dacă nu își preia produsul în același termen de la trimiterea somației vânzătorului în urma finalizării acțiunii de reclamație pe adresa de contact furnizată de către cumpărător, vânzătorul este în drept, potrivit reglementărilor juridice, să solicite de la cumpărător prestația corespunzătoare chiriei obișnuite plătite către vânzător, și anume în funcție de locul, timpul și suprafața spațiului în care se află depozitat produsului nepreluat de către cumpărător.

FORMULARUL PROCES-VERBAL DE RECLAMAȚIE se poate descărca AICI (click pentru descărcare )

 

6. PROTECȚIE DATE CU CARACTER PERSONAL 

6.1 Prezenta comunicare referitoare la protecția datelor cu caracter personal se referă doar la magazinul online www.mardosport.ro al societății SKI MOUNTAINS s. r. o. care, în scopurile prezentei comunicări, este administratorul datelor cu caracter personal (denumit în continuare "administrator") ale persoanelor vizate.

6.2 Persoana vizată în legătură cu datele cu caracter personal este utilizatorul magazinului online www.mardosport.ro care a completat și a expediat comanda în acest magazin online sau care a încheiat contractul cu administratorul.

6.3 În cazul stocării datelor cu caracter personal, administratorul respectă Legea nr. 18/2018 Culegere privind protecția datelor cu caracter personal și normele conexe care sunt, în primul rând, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - General Data Protection Regulation - GDPR).

6.4 Administratorul strânge unele date cu caracter personal de nivel inferior stabilite care sunt indispensabile, în primul rând, pentru realizarea drepturilor și obligațiilor decurgând din comenzile și contractele de vânzare-cumpărare constituite în cadrul operării magazinului online pe adresa www.mardosport.ro sau pentru dezvoltarea serviciilor ofertate și perfecționarea posibilității de control a acestui magazin online, simplificarea procesului de efectuare cumpărături etc.

6.5 Administratorul prelucrează datele cu caracter personal în formă electronică în modalitate automată sau în formă tipărită în modalitate neautomatizată.

6.6 Administratorul nu strânge niciun fel de date sensibile și nici date cu caracter personal referitoare la bunuri și situația materială, naționalitatea, originea rasială sau etnică, atitudini politice, apartenența la partide politice, convingeri religioase, starea de sănătate, orientare sexuală etc.

6.7 Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt administrate de către administrator ca indispensabile pentru realizarea drepturilor și obligațiilor decurgând pentru administrator din comenzi și contracte de vânzare-cumpărare cu precizarea că, clientul sau a doua parte contractantă este persoana vizată. Aceasta se întâmplă în baza art. 6.1.b) și 6.1.c) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), care permite derularea contractului de către administrator și utilizarea serviciilor de către persoanele vizate, fiind vorba de acordul de tipul OPT-OUT, eventual acordul special cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, acordat în cadrul formularului magazinului online www.mardosport.ro.

Persoana vizată, prin acordarea consimțământului special la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing și instruită referitor la prelucrarea legală, declară că este conștientă de drepturile sale, mai ales referitor la:

 • Dreptul de a solicita de la administrator accesul la datele sale cu caracter personal

 • Dreptul de a solicita corectarea datelor sale cu caracter personal în cazul în care acestea sunt inexacte sau incorecte

 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor sale cu caracter personal în cazul restricționării prelucrării acestora

 • Dreptul de a formula obiecții împotriva prelucrării datelor sale cu caracter personal

 • Dreptul la portabilitatea datelor sale cu caracter personal

 • Dreptul de a revoca oricând consimțământul acordat, însă prin aceasta nu se va aduce atingere legalității prelucrării bazate pe consimțământul acordat înainte de revocarea acestuia

 • Dreptul de a introduce plângere împotriva prelucrării datelor cu caracter personal de către administrator la autoritatea de supraveghere care este Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal

6.8 Administratorul este în drept să modifice politica sa în domeniul protecției datelor cu caracter personal în așa fel, încât aceasta să reflecte atitudinea curentă față de protecția datelor cu caracter personal. În cazul unei astfel de modificări, persoana vizată va fi informată despre aceasta, de exemplu, prin publicare în cadrul termenilor și condițiilor magazinului online www.mardosport.ro.

6.9 Toate datele cu caracter personal sunt obținute de către administrator de la persoanele vizate pe bază de voluntariat, cu excepția datelor necesare pentru dovedirea evidenței fiscale și contabile de către administrator către organele puterii publice sau pentru îndeplinirea obligațiilor.

6.10 Persoana vizată poate solicita ștergerea, modificarea sau corectarea datelor cu caracter personal sau revocarea acordului cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing de către administrator prin intermediul unui e-mail trimis pe adresa info@mardosport.ro.

6.11 Administratorul strânge datele doar în baza motivului legal, datele necesare pentru realizarea drepturilor și obligațiilor decurgând din comenzi și contractele încheiate cu clientul și persoana vizată în cadrul magazinului online www.mardosport.ro. Este vorba de următoarele date cu caracter personal care sunt necesare pentru realizarea raporturilor de afaceri și ținerea evidenței legale:

 • Prenumele și numele de familie (în cazul unei firme, și denumirea acesteia, nr. de identificare și CIF)

 • Adresa de domiciliu/datele pentru facturare

 • Adresa de livrare

 • Adresa de e-mail

 • Numărul de telefon

Alte date sau pentru alte scopuri decât pentru scopul legal nu sunt colectate de către administrator. În cazul în care administratorul ar strânge astfel de date, acest lucru are loc în baza acordului din partea persoanelor vizate (de exemplu, consimțământul special la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing acordat în cadrul formularului de comandă al magazinului online www.mardosport.ro).

6.12 Administratorul se obligă să nu furnizeze către terți datele cu caracter personal publicate menționate la alineatul precedent (cu excepția operatorilor de date cu caracter personal contractuali) nici pentru oferta comercială care nu are legătură cu magazinul online www.mardosport.ro, fără acordul persoanei vizate. De asemenea, administratorul se obligă ca, la dorința persoanei vizate și fără specificarea motivului, să șteargă datele cu caracter personal ale acestei persoane din baza de date, dar cu excepția acelora care au legătură cu obligația de identificare a clientului având în vedere legislația fiscală și a acelora care, în momentul ștergerii, se află în bazele de date de rezervă asigurate ale administratorului.

 

7. COOKIES 

Cumpărătorul este de acord cu salvarea așa-ziselor cookies pe calculatorul său. În cazul în care cumpărătura pe pagina web este posibil a fi efectuată și obligațiile vânzătorului din contractul de vânzare-cumpărare pot fi îndeplinite fără să aibă loc salvarea așa-ziselor cookies în calculatorul cumpărătorului, cumpărătorul poate revoca oricând consimțământul potrivit frazei precedente.

 

8. PREVEDERI FINALE 

Acești termeni și condiții de comercializare sunt valabile pentru toate contractele de vânzare-cumpărare încheiate între furnizor și client.

Furnizorul își rezervă dreptul la modificarea termenilor și condițiilor. Termenii și condițiile modificate vor fi publicate pe site-ul web www.mardosport.ro, precum și în punctele de operare ale vânzătorului cel puțin cu o lună înainte de intrarea în vigoare a noilor termeni și condiții.

Acești termeni și condiții de comercializare sunt valabile în magazinul online www.mardosport.ro operat de către societatea SKI MOUNTAINS s. r. o.

De asemenea:

8.1 Vânzătorul este în drept să păstreze și să arhiveze documentația reciprocă și contractul în formă electronică împreună cu Termenii și condițiile aferente pe o perioadă de 5 ani. Contractul arhivat nu îi este accesibil cumpărătorului. Pentru încheierea contractului este oferită limba slovacă. Cumpărătorul este în drept să reproducă electronic aspectele esențiale ale contractului în conformitate cu reglementările juridice.

8.2 Pentru remiterea mesajelor electronice adresate către cumpărător este valabil că, dacă vânzătorul nu obține mesajul de eroare despre imposibilitatea de remitere a mesajului (e-mailul sau mesajul sms) pe adresa de e-mail furnizată, respectiv numărul de telefon al cumpărătorului (mobil), acest mesaj (e-mail sau mesaj sms) se consideră a fi remis în ziua care urmează după ziua expedierii. Pentru remiterea mesajelor electronice adresate către vânzător (e-mail) este valabil că, dacă cumpărătorul nu obține mesajul de eroare despre imposibilitatea de remitere a mesajului (e-mailul sau mesajul sms) pe adresa de e-mail furnizată, respectiv numărul de telefon al vânzătorului (mobil), acest mesaj (e-mail sau mesaj sms) se consideră a fi remis în ziua care urmează după ziua expedierii. Trimiterea se consideră remisă și în cazul în care destinatarul refuză să o preia sau și în cazul în care destinatarul nu și-o preia din cauza vinei sau omisiunii proprii. Într-un astfel de caz trimiterea se consideră remisă la expirarea perioadei de depozitare la poștă, care durează în funcție de precizarea expeditorului și returnarea trimiterii către expeditor, fapt care trebuie dovedit indubitabil de către expeditor. Comunicările remise prin intermediul agentului poștal – serviciului de curierat (Poșta Slovacă, UPS) vor fi considerate remise în momentul preluării de către partea contractantă. În cazul în care serviciul de curierat nu reușește să remită comunicarea, drept moment al remiterii va fi considerată ziua primei încercări de remitere, cu precizarea că încercarea de remitere se va dovedi în baza declarației agentului poștal – serviciului de curierat. Este dreptul exclusiv al vânzătorului de a decide sub ce formă și în ce cazuri va comunica în această formă cu cumpărătorul (sms sau e-mail ori o altă modalitate adecvată).

8.3 În cazul în care se dovedește că una dintre prevederile acestor TCC este invalidă sau ineficientă, această lipsă de valabilitate sau eficiență nu duce la invaliditatea sau ineficiența celorlalte prevederi ale contractului /TCC. Într-un astfel de caz, părțile contractante se obligă să înlocuiască fără întârziere o astfel de prevedere invalidă sau ineficientă cu alta nouă în așa fel, încât să fie menținut scopul urmărit de prevederea invalidă și ineficientă aferentă în timpul adoptării acesteia, respectiv al încheierii prezentului contract.

8.4 Activitatea vânzătorului poate fi supravegheată de către Inspectoratul SOI pentru regiunea Košický kraj, Vrátna nr. 3, 043 79 Košice 1. Dreptul care guvernează contractul (governing law) este dreptul Republicii Slovace. Toate litigiile care vor decurge din acești TCC, din contract sau în legătură cu acestea vor fi dezbătute și decise exclusiv de către instanțele de judecată din Republica Slovacă.

8.5 TCC sunt valabile și angajează părțile începând cu data publicării pe site-ul web al vânzătorului și pot fi consultate și la sediul cumpărătorului. Vânzătorul își rezervă dreptul, în funcție de considerația proprie, să le anuleze, să le modifice, să le adapteze sau să le înlocuiască cu altele noi, cu precizarea că la contractele încheiate se referă TCC valabile în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Prin efectuarea înregistrării, precum și prin expedierea comenzii și click-ul pe acordul cu textul TCC pe www.mardosport.ro în momentul finalizării procesului de plasare a comenzii, cumpărătorul confirmă că a luat cunoștință de TCC, regulamentul reclamațiilor (art. 5) și că le consideră ca parte componentă a raportului contractual.

 

9. SOLUȚIONARE ALTERNATIVĂ LITIGII

În cazul în care consumatorul nu este mulțumit cu modalitatea în care vânzătorul i-a soluționat reclamația sau crede că vânzătorul i-a încălcat drepturile, are posibilitatea de a lua legătura cu vânzătorul cu cererea de îndreptare. În cazul în care, în termen de 30 de zile de la trimitere, furnizorul nu răspunde sau nu răspunde negativ la această cerere, consumatorul poate introduce cererea de punere în mișcare a SAL la entitatea aferentă.

Entitatea examinează cererea ca să constate dacă poate începe SAL sau dacă respinge cererea în baza motivelor stabilite în cadrul SAL. Entitatea îl informează pe consumator în legătură cu respingerea.

După începerea SAL, entitatea contactează ambele părți ale litigiului și încearcă să soluționeze litigiul dintre acestea, și anume prin căutare de compromisuri în așa fel, încât să fie respectate drepturile persoanelor în cauză. În cazul SAL, entitatea va adopta o soluționare cât mai rapidă a litigiului, abordează părțile litigiului mai ales electronic sau telefonic; entitatea ar trebui să soluționeze litigiul în termen de 90 de zile (în cazuri complicate este posibilă prelungirea termenului).

Scopul SAL este găsirea unei soluții de compromis pentru părțile litigiului și de a le ajuta astfel să încheie acorduri de jurisdicție civilă.

Însă dacă părțile litigiului nu ajung la un acord și încălcarea drepturilor consumatorului este evidentă, entitatea va elabora pentru consumator un raport motivat în care îi va explica drepturile lui, raport care îi va servi drept bază pentru elaborarea cererii de punere în mișcare a acțiunii în instanță.

Consumatorul poate introduce cererea de punere în mișcare a litigiului alternativ pe:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
De asemenea, lista entităților competente pentru soluționarea alternativă a litigiilor se găsește pe site-ul Ministerului Comerțului al Republicii Slovace – 
www.mhsr.sk