Regulament reclamații

5.1 Răspunderea pentru defectele produselor se supune prevederilor art. 622 și art. 623 din Codul civil. Vânzătorul soluționează reclamațiile consumatorilor în conformitate cu reglementările juridice ale Republicii Slovace, mai ales cu Legea nr. 250/2007 Culegere de legi, varianta în vigoare, Codul civil al Republicii Slovace și reglementările juridice în vigoare.

5.2 În cazul tuturor produselor cumpărate în baza raporturilor de jurisdicție civilă, perioada de garanție este în conformitate cu reglementările juridice ale Republicii Slovace, dacă reglementările juridice ale Republicii Slovace nu stabilesc o perioadă mai scurtă pentru anumite tipuri de produse. Perioada de garanție începe să curgă începând cu ziua preluării produselor de către cumpărător.

5.3 Perioada de garanție este valabilă și pentru materialul de consum a cărui durata de viață sau posibilitatea de utilizare este limitată într-un alt fel prin reglementări sau norme juridice.

5.4 Garanția nu acoperă defectele și deteriorările apărute în legătură cu uzura obișnuită, acțiunea cumpărătorului sau a unui terț după preluarea produselor de către cumpărător, manipularea necalificată sau nemenajantă, solicitarea excesivă, deteriorarea sau uzura mecanică, utilizarea produselor în contradicție cu instrucțiunile de utilizare sau scopul de utilizare, nerespectarea regulilor de utilizare, mentenanță sau depozitare, în cursul catastrofelor naturale, montajul sau instalația necalificată, ca urmare a omisiunii de a asigura mentenanța și service-ul periodic (dacă acestea sunt stabilite în cadrul manualului de utilizare) al produselor (schi, clăpari de schi, legături).

5.5 Cumpărătorului îi încetează garanția și în cazul în care este înlăturat sigiliul produselor sau clientul însuși execută o intervenție la produse.

5.6 Cumpărătorul își poate exercita dreptul la reclamație:
- personal pe adresa www.mardosport.ro , Budimír 7 , 04443 Budimír, Slovacia, prin prezentarea produselor și a bonului de cumpărare
- prin expedierea produselor împreună cu alte documente (mai ales a bonului de cumpărare) pe adresa www.mardosport.ro , Budimír 7 , 04443 Budimír, Slovacia, prin curier și nu cu plata cu ramburs! La produse trebuie atașată copia bonului de cumpărare (factura) și se recomandă și atașarea formularului completat Formular de reclamație. 

PRODUSELE PENTRU SCHIMB/RETURNARE/ RECLAMAȚIE trebuie să le trimiteți prin CURIER.
Coletele trimise prin poștă nu le preluăm și nu ne vom ocupa de ele.

5.7 La produsele reclamate, cumpărătorul trebuie să atașeze actul de cumpărare original sau în copie și să specifice detaliat defectele și modalitatea în care se manifestă defectul în exterior. Produsele trebuie să fie remise curate și împreună cu accesoriile livrate împreună cu produsele.

5.8 În cazul exercitării reclamației, vânzătorul îi emite consumatorului o adeverință. În cazul în care reclamația este exercitată prin intermediul comunicării la distanță, vânzătorul trebuie să-i remită consumatorului adeverința privind exercitarea reclamației cel târziu împreună cu actul privind soluționarea reclamației. Adeverința privind exercitarea reclamației nu trebuie să fie comunicată în cazul în care consumatorul are posibilitatea să dovedească exercitarea reclamației într-un alt fel. Examinarea reclamației fără prezentarea produselor nu este posibilă.

5.9 În cazul în care este vorba de un defect care se poate remedia, cumpărătorul are dreptul la remedierea gratuită, oportună și reglementară a acestuia. Vânzătorul este obligat să remedieze defectul fără întârziere inutilă. În loc de remedierea defectului, cumpărătorul poate solicita înlocuirea produsului sau, dacă defectul se referă doar la o parte a produsului, înlocuirea componentei, dacă cumpărătorului nu i se nasc cheltuieli neadecvate având în vedere prețul produselor sau gravitatea defectului. În loc de remedierea defectului, vânzătorul poate înlocui obiectul defect cu altul perfect, dacă acest lucru nu îi cauzează cumpărătorului dificultăți serioase. În cazul în care este vorba de un defect care nu poate fi remediat și care împiedică utilizarea reglementară a obiectului ca și cum ar fi fără defect, cumpărătorul are dreptul la înlocuirea obiectului sau are dreptul la abandonarea contractului. Aceleași drepturi i se cuvin cumpărătorului în cazul în care este vorba de defectul remediat, dar din cauza apariției repetate a defectului după reparație sau din cauza unui număr mai mare de defecte, cumpărătorul nu poate utiliza reglementar acel obiect. În cazul altor defecte imposibil de remediat, cumpărătorul are dreptul la reducerea adecvată a prețului produsului.

5.10 Referitor la soluționarea reclamației, vânzătorul emite, cel târziu în termen de 30 de zile de la exercitarea reclamației, un act potrivit Legii privind protecția consumatorului și reglementărilor juridice. Cumpărătorul înțelege și este de acord cu faptul că actul privind exercitarea reclamației și soluționarea reclamației poate fi remis către cumpărător și prin e-mail pe adresa de contact furnizată. În urma finalizării acțiunii de reclamație, precum și în baza somației cumpărătorului trimise prin e-mail, mesaj sms sau într-o altă modalitate adecvată, cumpărătorul este obligat ca, în termen de 15 zile, să preia de la vânzător produsele reclamate, dacă reclamația a fost soluționată prin reparație, reducere de preț, înlocuire produs (produs nou) sau respingerea reclamației.

5.11 În cazul în care cumpărătorul nu preia produsul în termen de 30 de zile după soluționarea reclamației sau 30 de zile de la remiterea repetată a produsului către cumpărător sau dacă nu își preia produsul în același termen de la trimiterea somației vânzătorului în urma finalizării acțiunii de reclamație pe adresa de contact furnizată de către cumpărător, vânzătorul este în drept, potrivit reglementărilor juridice, să solicite de la cumpărător prestația corespunzătoare chiriei obișnuite plătite către vânzător, și anume în funcție de locul, timpul și suprafața spațiului în care se află depozitat produsului nepreluat de către cumpărător.

FORMULARUL PROCES-VERBAL DE RECLAMAȚIE se poate descărca AICI (click pentru descărcare )